Therapie bij de ziekte van Parkinson.

Vanaf 2008 is onze praktijk aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet.
ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de werkgroep
bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.
Het ParkinsonNet-concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar
& Mensendieck, Ergotherapie Nederland,de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.


Waarom ParkinsonNet?

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening.
Er kunnen problemen ontstaan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden
zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de diversiteit
aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling
van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners
deskundig zijn en de koppen bij elkaar steken. Het voordeel van het bestaan van ParkinsonNet is dat meerdere gespecialiseerde zorgverleners
de problemen van de patiënt benaderen en hun activiteiten op elkaar weten af te stemmen.
Zij vormen samenwerkingsverbanden per regio.

Wat is de meerwaarde van de ParkinsonNet-therapeut.

De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van
Parkinsonpatiënten en patiënten met parkinsonisme. De ParkinsonNet-therapeuten  werken nauw samen met de neurologen in de regio.


Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de ziekte van Parkinson en het ParkinsonNet, dan kunt u dit vinden op
www.parkinsonnet.nl